Конференција младих „Упознај ЕКОФ“ је пројекат организован од стране Групе за СПЕКОФ са циљем упознавања студената прве године са студирањем на Економском факултету у Београду, условима и амбијентом који владају на истом, као и системом и начином студирања уопште.

Планирано време одржавања конференције јесте прва недеља октобра. За четири дана, колико траје конференција организују се предавања, радионице, међусобна дружења, упознавања као и спортске активности.

Као основни циљ пројекта издваја се идеја окупљања свих заинтересованих студената прве године у заједнички пројекат њиховог упознавања са свим правима и обавезама које поседују на факултету. Учешће, поред студената прве године, узимају и професори и асистенти са прве године студија, као и организатори пројекта (чланови Групе за СПЕКОФ) који су уједно и студентски представници и који заједно са професорима приближавају све аспекте студентског живота младим колегама. Студентима се овом приликом приближавају сви предмети који их очекују на првој години основних академских студија, упознају се са предавачима, са којима ће имати прилике да сарађују како на првој тако и на каснијим годинама студија.

Мисија пројекта је едуковање студената прве године о различитим аспектима студентског живота на Економском факултету и Београдском универзитету.

Визија пројекта је рушење информационих баријера, служење правих информација у право време и на правом месту, растерећивање постојећих информационих токова и побољшање информисаности будућих колега.

 • Upoznaj EKOF

  Konferencija mladih Upoznaj EKOf

 • Упознај екоф 8

 • Упознај екоф 7

 • Упознај екоф 4

 • Упознај екоф 6

 • Упознај екоф 1

 • Упознај екоф 2

 • Упознај екоф 3

 • Упознај екоф 5